Algemene informatie

Wij werken met 4 combinatiegroepen. In de onderbouwruimte vindt u de groepen 1/2 en 3/4. Deze groepen hebben een grote gezamenlijke gemeenschapsruimte. In de bovenbouwruimte vindt u de groepen 5/6 en 7/8. Ook deze groepen beschikken over een riante gezamenlijke gemeenschapsruimte. In deze gemeenschapsruimte zijn de keuzekasten voor meervoudige intelligentie. Daarnaast beschikt de school over een eigen speellokaal voor de kleuters en een toneel, waar regelmatig weeksluitingen te zien zijn.

Kleuterafdeling:
In deze afdeling spelen zintuiglijke- en lichamelijke oefening een belangrijke rol. De kinderen worden al in grote mate met het Daltononderwijs in aanraking gebracht. Eenvoudige taken behoren al bij het dagelijkse werk. De taakjes zijn ondergebracht in een weektaak.
In groep 2 kunnen kinderen, die daar aan toe zijn, al kennismaken met het leesproces. In groep 3, waar de meeste kinderen met lezen beginnen, kunnen de vlotte lezers uit groep 2 met hun eigen leesprogramma verder. Les in Engelse taal wordt vanaf groep 1 gegeven.

Werken in hoeken:
Kleuters werken veel in zgn. hoeken, b.v. de bouw-hoek, poppenhoek, stempelhoek e.d. Om de overgang van de kleuterafdeling naar de andere groepen zonder drempels te laten verlopen, worden deze werkvormen ook nog gebruikt in groep 3.

Halve dagtaak/weektaak:
Vanaf groep 3 worden vakken als schrijven, lezen, taal, Engelse taal, rekenen en wiskunde aangeboden d.m.v. een taak. Deze taak wordt vanuit een halve dagtaak langzaam uitgebreid tot een weektaak in de hoogste groepen.
Het zal u duidelijk zijn dat het taakgericht werken met daarin opgesloten keuzevrijheid t.a.v. het werk, al vanaf de kleuterafdeling wordt ingeoefend (Daltononderwijs).