Aanvragen extra verlof

Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Volgens de wet op het basisonderwijs moeten de kinderen een bepaald aantal schooluren maken. Het is vanaf dat moment dan ook niet meer mogelijk om buiten de schoolvakanties extra vakantie op te nemen. 

In bijzondere situaties kan er van deze regel afgeweken worden. Dit gaat altijd in overleg met de directeur.