Ouders op de Vogelaar

Op De Vogelaar zijn contacten met ouders van zeer groot belang. Wij staan, in een 'open' gebouw, open voor ouders. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u uw kind in de klas brengt, zodat u meteen een praatje met de leerkracht kunt maken.

Daarnaast zijn er de contactavonden. Te denken valt onder andere aan de groepsouderavond aan het begin van het schooljaar. Op deze avond verschaft de leerkracht van uw kind u alle belangrijke informatie over het komende schooljaar. Tevens zijn er de 10 minutenavonden, waarbij er met u gesproken wordt over de vorderingen van uw kind. Na deze avond ontvangt uw kind het rapport. Een keer per jaar komt de leerkracht bij u thuis, om in alle rust over uw kind te praten.
Dan zijn er nog de werkavonden, zoals een klusjesavond, pakjesavond en doe-avond.

Via het jaarinformatieblad, dat u aan het begin van het schooljaar ontvangt, en de maandelijkse nieuwsbrief, houden we u op de hoogte van alle gebeurtenissen die op school plaatsvinden.

Een school kan niet zonder hulpouders, zij zijn ons regelmatig behulpzaam bij het onderwijs. Zo zijn er ouders die assisteren bij bijvoorbeeld: Lezen, handvaardigheid, Koningsdag en diverse andere feesten.