Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland

Voor de voor-, na- en tussen-schoolse opvang hebben wij goede afspraken gemaakt met Stichting Kinderdagcentrum Zwartewaterland (SKZ).

  •  Zij beschikken over gekwalificeerd personeel en het overblijven vindt plaats in een goed geoutilleerd lokaal in onze school
  •  De opvang is betaalbaar

 

Indien u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang (BSO) kunt u zelf contact opnemen met SKZ, locatie De Kwaekerties tel.nr. 3859427. Contactpersoon is Anneke Zuidema.


De BSO-tijden voor schooltijd  zijn van:      7.30 uur -   8.30 uur in d’Overtoom
TSO-tijden op ma. di. en do.:                   11.45 uur - 13.00 uur in school
BSO na schooltijd:                                   15.30 uur  - 18.30 uur  in d’Overtoom

Voor verdere informatie kunt u klikken op: www.kdc-zwartewaterland.nl