Algemene informatie over onze school

De Vogelaar is een openbare school voor basisonderwijs.
De school valt onder bestuur van de Stichting Op Kop.
Binnen deze stichting zijn de openbare basisscholen van de gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland samengebracht in een bestuursvorm. Een zelfstandig bestuur met een algemeen directeur/bestuurder en stafbureau geven leiding aan de ± 20 scholen voor openbaar onderwijs in de kop van Overijssel.

Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder dat er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende godsdienstige- en levensbeschouwelijke overtuigingen, rassen, culturele achtergronden e.d.

Deze website is bedoeld om een indruk te geven van de school. Om de webstite overzichtelijk te houden is de informatie kort en bondig. De totale schoolorganisatie is nog eens zeer uitgebreid beschreven in het schoolplan. Dit plan ligt op school en mag door elke belangstellende worden gelezen.

Veel extra informatie kunt u ook vinden op de jaarkalender