Engels op de Vogelaar

Op onze school krijgen alle kinderen Engels. Vanaf groep 1 t/m groep 8 hebben alle kinderen een uur Engels in de week. Daarnaast proberen we zo mogelijk ook in andere situaties Engels te gebruiken, zodat onze kinderen op een heel natuurlijke manier Engels leren. 

Wij hebben gekozen voor de methodiek van EarlyBird en worden daarbij bijgestaan door een van de regionale partners. Alle leerkachten volgen een tweejarige cursus, om de eigen vaardigheden in het Engels te perfectioneren. In maart 2016 is de diploma uitreiking.

In de onderbouw zijn de Engelse lessen spelenderwijs. We gebruiken hierbij een handpop en het digibord. De kinderen zijn erg enthousiast en zien elke keer weer uit naar de nieuwe avonturen van Happy Monkey, Happy Giraffe of Happy Tiger.

In de bovenbouw worden naast het digibord ook werkboeken gebruikt, zodat de kinderen de Engelse taal ook schriftelijk kunnen gaan verkennen.

Onze kinderen komen met een rijke Engelse bagage in het voortgezet onderwijs.