Daltononderwijs, keuzewerk en projecten

 

Klik hier voor een fotoserie over Daltononderwijs in onze school

 

Bij het onderwijs geven gaan we er steeds vanuit dat er tussen de kinderen verschillen zijn in aanleg, werktempo, interesse en intelligentie. We proberen daarom zoveel mogelijk rekening te houden met de eigenschappen en omstandigheden van elk kind. Het kind dat deel uitmaakt van de ‘grote’ groep op onze school wordt in die groep dus zoveel mogelijk individueel benaderd. Zo zijn er in de verschillende lessen veel groeps- en samenwerkingsmomenten, maar ook momenten dat het kind op zijn eigen niveau kan werken en veel vrijheid krijgt om de afgesproken taken zelfstandig tot een goed einde te brengen.Natuurlijk leert het kind bij ons zijn vrijheid goed te gebruiken. Het groepswerk en het zelfstandig werken wordt meteen vanaf groep 1 in het totale onderwijs verweven. De kinderen werken in tafelgroepen waar zowel gezamenlijke- als individuele activiteiten plaatsvinden.

Als Daltonschool werken we dan ook met de drie Daltonprincipes: Zelfverantwoordelijkheid, Zelfwerkzaamheid en Samenwerken.

Al vanaf groep 1 leren de kinderen te werken met taken. Eerst kleine taken per dag, later in groep 8 uitgebreide weektaken. Na een korte instructie plannen de kinderen hun eigen taak aan de hand van het Daltonbord dat in elke klas te vinden is. Daarna maken zij zelfstandig hun taak. Soms alleen, soms samen. De kinderen leren hoe je op een goede manier kunt samenwerken. Hoe je kunt leren van elkaar. Als de taak afgerond is, beoordeelt het kind zijn eigen taak en bespreekt deze beoordeling vervolgens met de leerkracht, die ook de taak beoordeelt.

Binnen het taak-werk vinden we ook het keuzewerk. Dit keuzewerk is gebaseerd op Meervoudige Intelligentie. Wij zijn van mening dat elk kind beschikt over intelligenties. Het ene beter ontwikkeld dan het andere. Binnen het keuzewerk worden de kinderen uitgedaagd om hun intelligenties nog verder te ontwikkelen. Het keuzewerk wordt dan ook op 8 intelligenties aangeboden, te weten: Verbaal linguïstisch (woord), Logisch mathematisch (getal), Muzikaal ritmisch (muziek), Visueel ruimtelijk (beeld), Naturalistisch (natuur), Lichamelijk kinestetisch (lichaam), Interpersoonlijk (mensen) en Intrapersoonlijk (zelf).

Naast het taakwerk wordt er op De Vogelaar gewerkt met projecten. Hierin worden de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur verwerkt. De kinderen werken veel met de computer om werkstukken en presentaties te maken, die ze vervolgens weer aan elkaar tonen. Zo leren ze van en met elkaar.

Ongeveer 10x per schooljaar sluiten wij de week af met een gezamenlijke weeksluiting. Alle groepen kijken op vrijdagmorgen in het speellokaal naar de groep die op dat moment een optreden verzorgt. Zo’n optreden kan bestaan uit dansjes, liedjes, toneelstukjes e.d. De ouders en grootouders van die leerlingen, die optreden, worden ook voor de weeksluiting uitgenodigd. Een weeksluiting kan ook aansluiten bij een project.