Protocollen

Om een organisatie als onze school goed te kunnen laten werken, zijn uiteraard regels nodig. Een aantal van die regels betreffen zaken die ook voor andere scholen gelden, zoals: 

Het protocol voor gescheiden ouders

Regels voor schorsing of verwijdering van een leerling

Verzekeringen

 

U kunt deze informatie vinden op de website van onze stichting "Op Kop". Ook kunt u op deze website informatie lezen over leerplicht, de klachtenregeling en het veiligheidsbeleidsplan.

Klik hier, als u naar de website van "Op Kop" wilt.

Natuurlijk zijn er ook protocollen, die specifiek voor onze school gelden. Deze protocollen hebben wij niet allemaal digitaal. Als u ze wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de directeur Hans Schemkes.