Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):
In de gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland staan ± 20 openbare scholen.
Uit diverse scholen is een m.r. lid afgevaardigd in de GMR die het overleg met o.a. het bestuur voert met betrekking tot de belangen van het openbaar onderwijs van de Stichting Op Kop.