Ouderraad

Doelstelling & taken
De ouderraad bestaat uit 11 ouders van kinderen op De Vogelaar en een vertegenwoordiger vanuit school. De ouderraad int de vrijwillige ouderbijdrage en coƶrdineert de besteding hiervan. Dit schooljaar is de vrijwillige bijdrage vastgesteld op 25 euro per gezin. Ouders ontvangen hiervoor aan het begin van het schooljaar bericht. De bedoeling van de ouderbijdrage is de (extra) leuke activiteiten/middelen voor de kinderen te verzorgen. Voorbeelden zijn de jaarlijkse activiteiten rond Sinterklaas, Kerst en Pasen.

Verder organiseert de OR het schoolfeest, de bouw van de Koninginnedagwagen en wordt de school ondersteund bij tal van activiteiten. Ook geeft de OR de leerkrachten bij speciale gelegenheden, zoals jubilea of geboorte namens de ouders en leerlingen een attentie. Van het geld dat overblijft worden zaken aangeschaft waar alle kinderen plezier aan hebben (geen lesmateriaal). In de afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld nieuwe tenten aangeschaft.

Betrokkenheid bij de school

Naast de ouderbijdrage heeft de ouderraad als doelstelling de contacten tussen ouders en de betrokkenheid van ouders bij school te bevorderen. Ouders die actiever bij school betrokken willen zijn kunnen dit doorgeven aan de ouderraad.

De samenstelling van de ouderraad:

Jolijn Lubbers - Voorzitter
Ronald Delmte - Penningmeester
Manon Veenhof - Secretariaat
Emmaly van Dijk
Henriƫtte Pleijsier
Annemarie Naberman
Wout Tuinman
Jerney van Dam
Ellen Pleijzier
Liesbeth Brouwer
Gert-Jan Breet

 

 

 

 

 

Declaratieformulier ouderraad

Het declaratieformulier vind je hier